Säännöt

Taidelainaamon periaatteet

Taidelainaamo lainaa/luovuttaa teoksia kuukausivuokraa vastaan. Teoksia voi myös lunastaa omakseen kertaostona tai kuukausimaksua maksamalla kunnes teos on kokonaan maksettu. Asiakkaana voi olla yksityinen, 18 vuotta täyttänyt henkilö, yritys tai rekisteröitynyt yhteisö. Vuokraoikeuden käyttäminen edellyttää, että vuokraaja ilmoittaa yhteystietonsa sekä todistaa virallisesti henkilöllisyytensä. Vuokralle antaja on vuokrasopimuksessa mainittu taiteilija, jonka nimiin ja lukuun Porin taidelainaamo tekee vuokrasopimuksen.

Lainaaminen ja lunastaminen

Lainaus etenee kuukausijaksoissa, perussopimus tehdään toistaiseksi. Asiakas voi halutessaan palauttaa teoksen Taidelainaamoon, jolloin lainasopimus päättyy välittömästi. Pitäessään teoksen asiakas sitoutuu maksamaan kuukausivuokraa ja noudattamaan Taidelainaamon sääntöjä koko laina-ajan kunnes teos on palautettu tai lunastettu. Vuokraajalla on aina oikeus taideteoksen lunastukseen kesken vuokra-ajan tai sen päättyessä. Mikäli vuokraaja haluaa lunastaa taideteokset, lunastushinta on teoksen myyntihinta vähennettynä hänen kyseisestä teoksesta maksamansa kuukausivuokrat. Taiteilija säilyttää omistusoikeuden taideteokseen kunnes myyntihinta on kokonaan maksettu.

Taiteilija täyttää osaltaan lainaussopimuksen valmiiksi jokaisesta taidelanaamoon lainattavaksi tuomastaan työstä kaksin kappalein. Toinen sopimus jää Lainatut työt -kansioon ja toinen sopimuskappale luovutetaan teoksen mukana asiakkaalle.  Asiakkaan henkilöllisyyden tarkistamisesta ja sopimuspapereiden säilyttämisestä huolehtii Kirjaston kahvion henkilökunta .

Arvonlisävero

Kun vuokralle antava taiteilija on arvonlisäverovelvollinen (alv rek.), sisältyy myyntihintoihin ja kuukausivuokriin kulloinkin voimassa olevan taide-esineiden luovutukseen sovellettavan verokannan mukainen arvonlisävero.

Teosten hinnat ja kuukausivuokrat

Osamaksuerä on 10 % teoksen hinnasta kuukaudessa. Maksuaika on 10 kuukautta. Esim. 300 € teos maksaa kuukaudessa 30 euroa. Teoksen voi lunastaa omakseen kertaostona tai kuukausimaksua maksamalla kunnes teos on kokonaan maksettu. Vuokranmaksun eräpäivä on sama kuin taideteoksen vuokrauspäivä ja se maksetaan kultakin kuukaudelta etukäteen sopimuksen maksuviitettä käyttäen. Kuukausivuokrista ei lähetetä erikseen laskuja. Vuokranmaksun toistuva viivästyminen tai laiminlyönti aiheuttaa vuokraoikeuden menetyksen. Vuokraajan on tällöin välittömästi palautettava vuokraamansa teos/teokset ja maksettava erääntyneet maksut sekä perimiskulut kokonaisuudessaan. Maksukehotuksesta peritään kuluina viisi (5) euroa.

Töiden pakkaaminen

Vastuu teoksesta siirtyy asiakkaalle teoksen siirtyessä fyysisesti asiakkaan käsiin. Halutessaan asiakas pakkaa itse lainaamansa työn. Lainaamotilassa on laatikosto, jossa on asiakkaiden käytettävissä teosten kuljetusta varten pakkausmateriaalia, jota asiakas voi tarvittaessa hyödyntää.

Teoksen vakuuttaminen

Lainaussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen lainaaja vastaa teoksesta . Lainaaja on velvollinen korvaamaan teokselle laina-aikana aiheutuneet vahingot. Teoksen mahdollinen vakuuttaminen on lainaajan vastuulla.  Laina-aika katsotaan alkaneeksi kun asiakas saa työn käsiinsä ja lainaussopimus on allekirjoitettu. Teos on lainaajan vastuulla silloinkin kun hän mahdollisesti pakkaa työtä kahvilan tiloissa kotiin kuljetusta varten. Teokset lainataan Taidelainaamosta siinä kunnossa kuin ne ovat lainaushetkellä. Vuokraajalla ei ole oikeutta millään tavoin kopioida, kuvata tai muulla tavoin julkisesti esittää vuokraamiaan taideteoksia ellei asiasta ole erikseen taiteilijan kanssa sovittu. Vuokraajalla ei ole oikeutta muuntaa teosta millään tavoin.

Muuta

Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan Taidelainaamolle yhteys- ja nimitiedoissaan tapahtuneet muutokset. Vuokrasopimus on henkilö- tai yhteisökohtainen eikä sitä voida siirtää kolmannelle osapuolelle.

Comments are closed.